به سایت کانون کتاب تورنتو خوش آمدید

Welcome to Toronto Book Club

نشست‌های کانون کتاب فرصت یگانه‌ای است برای گفتگوی مستقیم پژوهشگران برجسته تاریخ، فرهنگ و ادب ایران با علاقمندان این زمینه ها. فرصتی که تازه‌ترین کتاب‌ها و جستار‌های منتشر شده معرفی‌ و مورد بحث و برسی‌ عموم قرار می‌گیرد پادکست سخنرانی‌‌ها در سایت کانون کتاب، و در فضا‌های مجازی، قابل دسترس است

Toronto Book Club sessions are a unique opportunity for experts and the public to interact, and a forum in which researchers can directly present their findings and hear public comments and points of views.

Next Session

Previous Sessions

برای شنیدن/دیدن نشست روی پوستر کلیک کنید 
Click on the poster to listen/watch the session

Contact Us

Scroll to Top